Leveringsbetingelser

Kommersiell lisens for bruk av bilder/video

Fotokreditering

De oppgitte prisene forutsetter at foto/video kreditering oppgis med: © Foto: Gunnar Kopperud/Fotografgunnarkopperud.no

Lisens for bruk av bilder/video gjelder for en gangs bruk om ikke annet er avtalt. Bilder skal slettes etter bruk.

Ikke tillatt bruk

 • Videresalg, omlisensiering, redistribusjon uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
 • Avledet arbeid/manipulering, og videresalg eller redistribusjon av slikt avledet arbeid er ikke tillatt.
 • Media kan ikke brukes i en pornografisk, obskønt, ulovlig, umoralsk, injurierende eller ærekrenkende måte.
 • Media kan ikke inngå i varemerker, logoer eller tjenestemerker.

Bilder med vannmerke/visningsbilder skal kun benyttes til utvelgelse eller skisseformål.

Kunden er selv ansvarlig for å melde bruk av bilder med avbildede kunstverk eller skulpturer til kunstnere eller BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) hvis bildene benyttes i komersiell sammenheng.

Vennligst send 1. eksemplar av trykksak der bilder er benyttet, eller link til nettsted.

Levering av digitale media

Digitale media leveres på nett via Filemail.no.
Media er tilgjengelig for nedlasting i 30 dager.

 • Full størrelse, nettsider og sosiale medier
  Bilder levers normalt i full størrelse sRGB fargerom, JPEG format. Bilder til nettsider og sosiale medier leveres i sRGB JPEG format skalert til maks 2048pixler i lengste side. 
 • Trykksaker
  Bildene til trykksaker leveres ferdig behandlet til bruk i 16 eller 8 bit, ønsket fargerom (eks Adobe RGB 1998), TIFF filformat.
 • Video
  Video leveres i ulike formater og størrelser etter bruksområde. Eksempler: .mov / .mp4 / H.265 – 720p / 1080p / 3K / 4K

Fotografens bruk til egen markedsføring

Fotografen forbeholder seg retten til å benytte bilder til egen markedsføring på sine nettsider, i sosiale medier og i trykksaker.

Dette omfatter også beskrivelse av oppdraget, navnet på oppdragsgiver og link til oppdragsgivers nettsted.

Om dette ikke er ønskelig må dette avtales spesielt.

Eksklusivitet
Dersom du/dere ønsker full eksklusivitet og overføring alle rettighter til media må dette forhandles og avtales spesielt per fotografering og bilde.

Grunnpris for full eksklusivitet er kr 50.000,- + kr 5.000,- pr bilde + mva.

Fakturering 
Fakturering skjer ved levering. Det er 14 dagers betalingsfrist dersom ikke annet er avtalt på forhånd.
Fakturering av større oppdrag skjer etter en avtalt tidsplan.  
Alle priser er eksklusiv merverdiavgift.
I tillegg kommer kost/losji og reisekost. Kilometergodtgjørelse blir beregnet med kr 25,- pr/km eks mva.

Aksept
Oppdragsgiver er kjent med at disse leveringsbetingelsen kan forandres, og at de til enhver tid gjeldene leveringsbetingelser er å finne på disse sidene.

Brudd på disse betingelsene medfører tilleggshonorar, og om nødvendig rettslige skritt.

Oppdatert pr 15. januar 2015.

Kontaktinformasjon

FotografGunnarKopperud.no
Postadresse: Wankelsvei 51, 1539 Moss
Orgnr: 913 732 308 MVA
Mobil: +47 4801 8908
Epostgunnar@fotografgunnarkopperud.no